Team-analyse og ledersammensætning

Teamanalyse påvirker jobperformance

Når I ansætter en ny medarbejder er det afgørende, at vedkommende ikke alene har de rette personlige og faglige kompetencer. Det er også afgørende, hvordan vedkommende passer ind i teamet. Vores teamanalyser klæder både den enkelte medarbejder og leder  på til at forstå den enkelte, såvel som teamets samlede kompetencer. Dermed fås et enormt værdifuldt indblik i, hvordan produktivitet og jobglæde kan forøges for at skabe stærkere resultater.

Sammensætningen af personprofiler er vigtig for trivsel og performance i et team. Undersøgelser viser nemlig, at den rette sammensætning af personprofiler i et team bidrager til høj jobperformance og trivsel.