Cases

Casen er et afgørende værktøj, der viser kandidatens kompetencer i praksis. Et er, at kandidaten på papiret har de rette kompetencer – noget helt andet er, hvordan kandidaten løser en bunden opgave. Vi laver i tæt samarbejde med jer, en case, der afdækker faglighed, analytiske evner, personlighed og strategiske egenskaber.

Kandidaten får typisk casen sendt inden samtalen eller in-action til selve samtalen, hvorefter kandidaten præsenterer sin løsning på problemstillingen.