Rekrutteringsprocess

Første skridt i den succesfulde rekruttering er sammen at nå kernen, af hvem og hvad I søger. Vi har en tæt samtale, hvor vi lærer virksomheden og kulturen at kende. Målet med analysen er at nå frem til en jobprofil, som rekrutteringen centrerer sig om.
1. Foranalyse
2. Annoncering
Hvis annoncering indgår i opgaven, laver vi en motiverende og dækkende stillingsannonce. Vi annoncerer i udgangspunktet på LinkedIn, Jobindex og egen hjemmeside.
Vi fastsætter en søgestrategi og lokaliserer herudfra topkandidaterne. Blandt redskaberne er konsulentens netværk, LinkedIn, erhvervsnetværk og egen database. Hver kandidat præsenteres for stillingen, og det afdækkes om kandidaten er et match.
3. Search og identifikation af kandidater
4. Screening af kandidatfeltet
De interessante kandidater screenes på indre og ydre motivation for stillingen. Kandidatens kompetencer, ambitioner og baggrund diskuteres, mens praktiske forhold som geografi og ansættelsesvilkår bliver vendt.
Der afholdes første samtaler med de mest interessante kandidater. Vi tager udgangspunkt i kandidatens kompetencer i forhold til jobprofilen.
5. Første Interview hos Jivaro Search & Consult
6. Test og referencer
Med anerkendte testværktøjer tester vi kandidaterne. Adfærdstesten bruger vi til at afdække, om kandidaten passer ind i teamet og kulturen, mens den kognitive test kvalificerer kandidatens performance.
Cases viser kandidaternes kvalifikationer i praksis. Foruden at få indblik i kandidatens praktiske, analytiske og strategiske faglighed, giver casen også mulighed for at få løsningsforslag på konkrete problemstillinger.
7. Cases
8. Præsentation af kandidater
Konsulenten deltager i udgangspunktet altid ved første samtale hos jer. Efter samtalen vælger I de kandidater, som I er interesserede i at gå videre med.
Anden runde hos jer er typisk personlige interviews, hvor kandidaten får feedback på tests og cases. Konsulenten deltager for at sikre størst mulig kvalitet og sammenhæng. Efter anden runde vælger I, hvorvidt I ønsker at tilbyde en kandidat stillingen.
9. Slutpræsentation og valg af kandidat
10. Opfølgning
For at sikre langsigtet kvalitet af rekrutteringen, følger vi op med den valgte kandidat og den ansættende leder efter henholdsvis 2 og 6 måneder.

Jivaro Searc & Consult følger op på den ansatte kandidat efter en til to måneder og igen efter fem til seks måneder. Opfølgningen sker med den ansatte såvel som med ansættende chef.

11. Opfølgning