1. Foranalyse

Første skridt i den succesfulde rekruttering er sammen at nå kernen, af hvem og hvad I søger. Vi har en tæt samtale, hvor vi lærer virksomheden og kulturen at kende. Målet med analysen er at nå frem til en jobprofil, som rekrutteringen centrerer sig om.

2. Annoncering

Hvis annoncering indgår i opgaven, laver vi en motiverende og dækkende stillingsannonce. Vi annoncerer i udgangspunktet på LinkedIn, Jobindex og egen hjemmeside.

3. Search og identifikation af kandidater

Vi fastsætter en søgestrategi og lokaliserer herudfra topkandidaterne. Blandt redskaberne er konsulentens netværk, LinkedIn, erhvervsnetværk og egen database. Hver kandidat præsenteres for stillingen, og det afdækkes om kandidaten er et match.

4. Screening af kandidatfeltet

De interessante kandidater screenes på indre og ydre motivation for stillingen. Kandidatens kompetencer, ambitioner og baggrund diskuteres, mens praktiske forhold som geografi og ansættelsesvilkår bliver vendt.

5. Første Interview hos Jivaro Search & Consult

Der afholdes første samtaler med de mest interessante kandidater. Vi tager udgangspunkt i kandidatens kompetencer i forhold til jobprofilen.  

6. Test og referencer

Med anerkendte testværktøjer tester vi kandidaterne. Adfærdstesten bruger vi til at afdække, om kandidaten passer ind i teamet og kulturen, mens den kognitive test kvalificerer kandidatens performance.

7. Cases

Cases viser kandidaternes kvalifikationer i praksis. Foruden at få indblik i kandidatens praktiske, analytiske og strategiske faglighed, giver casen også mulighed for at få løsningsforslag på konkrete problemstillinger.

8. Præsentation af kandidater

Konsulenten deltager i udgangspunktet altid ved første samtale hos jer. Efter samtalen vælger I de kandidater, som I er interesserede i at gå videre med. 

9. Slutpræsentation og valg af kandidat

Anden runde hos jer er typisk personlige interviews, hvor kandidaten får feedback på tests og cases. Konsulenten deltager for at sikre størst mulig kvalitet og sammenhæng. Efter anden runde vælger I, hvorvidt I ønsker at tilbyde en kandidat stillingen.

10. Opfølgning

For at sikre langsigtet kvalitet af rekrutteringen, følger vi op med den valgte kandidat og den ansættende leder efter henholdsvis 2 og 6 måneder.